Kutak za roditelje

SURADNJA  S  RODITELJIMA

Za dječji razvoj i učenje od velikog je značaja snažno partnerstvo vrtića i obitelji stoga je potrebno upoznati potrebe i očekivanja roditelja (putem intervjua i individualnih razgovora) i upoznati ih s obilježjima institucionalnog odgoja i obrazovanja te dnevnim ritmom vrtića.

Suradnju s roditeljima provodimo svakodnevno putem:

 • individualnih razgovora prema ukazanim potrebama,
 • savjetodavnim radom sa stručnim suradnikom (otvoreni dani za roditelje prema iskazanoj potrebi roditelja),
 • omogućiti roditeljima sudjelovanje u odgojno – obrazovnom

procesu (prvi dani djeteta u vrtiću),

 • motiviranja i uključivanja roditelja na aktivnije sudjelovanje u odgojno-obrazovnom radu i u realizaciju projekta (prikupljanje sredstava i materijala – tijekom cijele godine),
 • osmišljavanja centra informiranja roditelja o novim sadržajima i aktivnostima, konstantno, tijekom cijele godine,
 • zajedničkih druženja i izleta djece i roditelja (proslava Božića i Nove godine, zajednički izlet na kraju pedagoške godine),
 • radionica za roditelje (XI., XII. i I. mjesec),
 • stručne literature,
 • roditeljskih sastanaka – prema programu i ukazanim potrebama,
 • suradnja s roditeljima preko društvenih mreža, Viber grupe roditelja te ON-line roditeljskih sastanka ukoliko bude potrebno radi suzbijanja zaraze Covidom.19.

PRIPREMA ZA ŠKOLU

Opći cilj predškole je stvarati kvalitetno razvojno ozračje u kojem će dijete u godini pred polazak u školu optimalno izgraditi svoje kompetencije za cjeloživotno učenje.

Pristupi učenju u ranoj i predškolskoj dobi moraju biti usklađeni s djetetovom prirodom.

Program će se provoditi kao integrirani u sklopu redovitog programa s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu.  Sustavno ćemo promišljati o materijalnim uvjetima, organizaciji prostora, orijentacijskim sadržajima i aktivnostima, kao i o vremenu provedbe i trajanju programa predškole.

Odgojno-obrazovni rad predškole usmjeren je na zadovoljavanje djetetovih potreba i podizanje kvalitete komunikacije u svakodnevnim situacijama, stjecanje osnovnih znanja o sebi i drugima, živoj i neživoj prirodi, na razvijanje pozitivnih stavova o vrijednosti života i važnosti svakog bića.

Rad na programu predškole započeli smo 03.10.2022. i  traje do 31.05.2023.

CILJEVI I PROGRAM PREDŠKOLE

 • osigurati djeci zdravu poticajnu, motivirajuću i razvojnu okolinu
 • zadovoljiti djetetove aktualne razvojne potrebe i poticati aspekte djetetova razvoja
 • jačati pozitivnu sliku o sebi, omogućiti stjecanje iskustva o međusobnim različitostima
 • upoznati osnovne socijalne vještine
 • stjecati osnovna znanja i vještine potrebne za djetetov daljnji razvoj i uspješno ga uključiti u redovno školovanje.